Tag - Ứng dụng khung nhôm ống

Các ứng dụng nhôm ống trong dây truyền tự động hóa

Trong KYODAI, chúng tôi cung cấp các hệ thống ứng dụng khung nhôm ống (KNO) như một công cụ để nâng cao công nghệ tự động hóa và tiết kiệm lao động trong các nhà máy sản xuất. Chúng tôi tạo ra một cơ chế tiêu chuẩn đại diện tốt nhất cho các ứng dụng bằng ý tưởng tuyệt vời về kết nối và các bộ phận chuyển động. (more…)