Catalogue Sản Phẩm Cơ Khí Chính Xác

 1. catalog-kyodai-factory
  Bảng tra bước ren tiêu chuẩn hệ mét

Tra dung sai

 1. Bảng tra bước ren tiêu chuẩn hệ mét

Độ chính xác gia công cơ khí

 • Phương pháp đo
 • Dụng cụ đo

Chi tiết máy

Mỗi một máy bao gồm nhiều chi tiết máy. Trong đó có chi tiết máy có công dụng chung và chi tiết máy có công dụng riêng.

Jig - đồ gá

Jig hay còn gọi là đồ gá

Khuôn mẫu

Khuôn mẫu

Vật liệu

 • Kim loại
 • Phi kim
 • Hợp kim

THƯ VIỆN BẢN VẼ

Bắt đầu từ đây và chọn một trong những bản vẽ mà bạn muốn

BẢN VẼ THIẾT KẾ$59

Sign up
 • 10GB Disk Space
 • 100GB Monthly Bandwidth
 • 20 Email Accounts
 • Unlimited subdomains

BẢN VẼ 3D$17

Sign up
 • 3GB Disk Space
 • 25GB Monthly Bandwidth
 • 5 Email Accounts
 • Unlimited subdomains

THỰC TẾ ẢO$9

Sign up
 • 1GB Disk Space
 • 10GB Monthly Bandwidth
 • 2 Email Accounts
 • Unlimited subdomains

Tài liệu tham khảo

Cùng đi tới thành công

Download tài liệu

Download – Pass: kyodai.com.vn

Từ điển chuyên ngành cơ khí sử dụng như thế nào?
Việc sử dụng từ điển khá đơn giản, bạn có thể tự học bằng cách chọn chủ đề mình muốn, viết đi viết lại các từ cần học rồi ghép vào các câu cho thành câu có nghĩa, cách ghép từ thì xem thêm các tài liệu cơ bản khác, dần dần bạn sẽ có khả năng viết cũng như đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành. Còn khi muốn tra từ bạn dùng chức năng search của pdf để tìm từ bạn cần giải nghĩa, cả từ Anh sang Việt hoặc ngược lại

Nguyễn Văn Hiển

Nguyễn Văn HiểnSEOS - KYODAI FACTORY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec hendrerit vehicula est, in consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec hendrerit vehicula est, in consequatt, in consequat.

Jessica DoeMarketing - Okler

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec hendrerit vehicula est, in consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec hendrerit vehicula est, in consequatt, in consequat.

Bob SmithCEO & Founder - Okler

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec hendrerit vehicula est, in consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec hendrerit vehicula est, in consequatt, in consequat.

Brian SmithCEO & Founder - Okler

Thiết kế Cơ khí

Tự động hóa tính toán thiết kế chi tiết máy

Compatible with WP Domain Checker plugin

Archived

psychedelic airbnb california, has michael corrado jackson been married before, colorado springs code enforcement abandoned vehicle, stapleton houses crime,... read more

Archived

robert taubman house east hampton, mikasa crystal wine glass patterns, harvard sailing lessons, is matt taven married, fulton county... read more

Archived

king james bible believing churches near me, is there school tomorrow in lee county, james hayes springfield, mo, what... read more

Archived

psychedelic airbnb california, has michael corrado jackson been married before, colorado springs code enforcement abandoned vehicle, stapleton houses crime,... read more

Archived

robert taubman house east hampton, mikasa crystal wine glass patterns, harvard sailing lessons, is matt taven married, fulton county... read more

Archived

king james bible believing churches near me, is there school tomorrow in lee county, james hayes springfield, mo, what... read more