Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

 logo

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 “Xây dựng chất lượng bằng sự uy tín và hài lòng khách hàng”

Với sứ mệnh của mình trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu. Chúng tôi xác định các định hướng chiến lược của mình và cam kết thực hiện các quá trình Gia công cơ khí chính xác có chất lượng cao,tiến độ đáp ứng yêu cầu, không ngừng cải tiến để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng bằng những cam kết cụ thể sau:

*    Thực hiện, duy trì áp dụng và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 làm nền tảng cốt lõi trong việc tạo ra những sản phẩm, dịch vụ cơ khí chính xác chất lượng cao nhằm thỏa mãn các yêu cầu và yêu cầu của khách hàng.

*   Cải tiến liên tục và sáng tạo, lấy chất lượng là mục tiêu hàng đầu đảm bảo quá trình gia công cơ khí đáp ứng với các yêu cầu của khách hàng và yêu cầu luật định.

*    Đáp ứng các nhu cầu về cơ sở vật chất, xây dựng môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi để phát huy tối đa năng lực làm việc sáng tạo của đội ngũ CBNV cùng cống hiến cho sự phát triển bền vững của Công ty.

*    Thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao. Phát triển nguồn nhân lực thông qua việc duy trì công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ quản lý, tác nghiệp đối với các vị trí công việc quan trọng của Công ty.

*    Tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng suất – chất lượng. Thúc đẩy tinh thần đoàn kết nhất trí trong doanh nghiệp và từng bước nâng cao đời sống người lao động.

Hải Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2016.
GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGUYỄN QUANG VŨ

 

Share this post

Comment (1)

  • Bobbo Reply

    On ne parle plus de sport, seulement des &lq&to; suarsqnbsp;&raauo; qui le pratiquent. Ça en devient fatiguant. Imagines, les championnat du monde même pas retransmit dans le pays où ils ont lieu, alors pour les sportifs réunionnais…

    02/10/2016 at 01:17

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *