Nguyễn Như Doan

Nguyễn Như Doan

Trưởng bộ phận QC

Phòng Kiểm Tra Chất Lượng Kyodai
Điện thoại: 0977.715.365
Email: nguyendoankyodai@gmail.com
Số năm kinh nghiệm: 6 năm
Công việc đảm nhiệm:
- Xác định yêu cầu của khách hàng
- Xác định đặc điểm, thông số kỹ thuật của sản phẩm phù hợp yêu cầu khách hàng
- Lập bản vẽ kỹ thuật theo các đặc điểm kỹ thuật, các tiêu chuẩn và tài liệu liên quan
- Phổ biến các tài liệu này trong quá trình sản xuất: bộ phận kế hoạch, xưởng sản xuất, bộ phận kiểm tra…
- Tiến hành công tác kiểm tra sản phẩm và các bộ phận của sản phẩm
- Các khiếu nại của khách hàng phải được giải quyết tức thì
- Duyệt xét lại thiết kế sản phẩm trên cơ sở phản hồi của khách hàng
- Thu thập số liệu nhất quán, chứng minh và đánh giá trung thực
- Tổ chức quản lý và thông tin sự thay đổi trong quá trình sản xuất và của sản phẩm

 

 

More Info

Nắm bắt
Sử dụng
Kiểm tra
Phân tích