Nguyễn Quang Vũ

Nguyễn Quang Vũ

Giám Đốc

Mobile: 01678.246.668
Email: vunq@kyodai.com.vn & kyodai.hd@gmail.com
Skype: nguyenquangvumcx
Là lãnh đạo cao nhất của Kyodai, Ông Vũ có đầy đủ phẩm chất của nhà lãnh đạo:
Quản lý điều hành, thuyết trình, đàm phán với các đối tác lớn trong đó có các công ty lớn của Nhật như Tomoken ...
QUYỀN HẠN
Ông Vũ là lãnh đạo có quyền hạn cao nhất trong công ty Kyodai.

More Info

Gia công
Thiết kế
Chế tạo
Cải tiến